Rendeletek

6/2019. (VI. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)
5/2019. (VI. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4/2019. (IV. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
3/2019. (II. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (II. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2019. (II.13.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7/2018. (IX. 14.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2018. (IV. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2018. (IV. 13.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
4/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
3/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2018. (II.12.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2018. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017. (VI. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2017. (VI. 12.) a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2017. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2/2017. (IV.18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
1/2017. (II. 22.) a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
8/2016. (XI.18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7/2016. (XI. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2016. (XI.18.) a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/2016. (IX. 09.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4/2016. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
3/2016. (IV. 18.) a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2016. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2016. (II. 12.) a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX. 11.) rendelet

4. A Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2015. (IV. 10.) rendelet

6. Az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015.(II. 13.) rendelet

7. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 3/2015. (II. 13.) rendelet

8. A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (XII.2.) rendelet

9. A Békés Megyei Önkormányzat és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) rendelet

10. A megyei szintű helyi népszavazásról szóló 3/2014. (II. 17.) rendelet

Korábbi rendeletek

Ideiglenesen a régi honlap rendeleti része alul tekinthető meg

Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete (2013. december 16.)

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (2013. december 16.)

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások nyújtásáról

Békés megye képviselő-testületének – a többször módosított – 6/1992. (III.27.) KT. számú rendelete a megye címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

A "Békés Megyéért", az "Adomány díj", az "Elnöki elismerés" és a "Kisebbségi díj" kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet (2013. szeptember 13.)

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (2013. szeptember 13.)

Molnár Sándor Megyei Emléknap alapításáról szóló rendelet (2013. június 6.)

Békés Megyei Önkormányzat vagyonrendelete (2013. június 6.)

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése (2013. június 6.)

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A 2012. évi zárszámadásról

Szervezeti és működési szabályzatról

A 2008. évi zárszámadásról

2008. évi zárszámadási rendelet

Mellékletek

1. sz. A Békés Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

2. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételeinek alakulása

3. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásainak alakulása

4. sz. A Békés Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 2008.

5a. sz. A Békés Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi felhalmozási kiadásai

5b. sz. A Békés Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi felújítási kiadásai

6. sz. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzeszközátadási kötelezettségeinek bemutatása

7. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

8. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa intézményenként

9. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített eredménykimutatása

10. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlege

11a. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat 2008. december 31-i vagyonáról (forgalomképes törzsvagyon)

11b. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2008. évben

12. sz. A Békés Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

13. sz. A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2008. évi éves pénzforgalmi jelentése

14. sz. A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2008. évben

15. sz. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

16. sz. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezése

17. sz. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

18. sz. A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei hosszútávú kötelezettség-vállalásai

19. sz. Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat által 2008. évben biztosított közvetett támogatásokról

20. sz. A Békés Megyei Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége a 2008. évi normatíva és az 5 %-os keresetemelés előirányzatának túligénylése miatt intézményenként

Békés megye területrendezési terve