Integrált Területi Program végrehajtása

“A Békés Megyei Önkormányzat, mint területi szereplő döntési javaslatai

A 2014-2020 közötti programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. szakaszának rendelkezése szerint: Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet a standard eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő (megyei önkormányzat) által delegált egy-egy fő. A területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2016. (V.26.) KGY határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy Közgyűlésének a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába delegált tagja, illetve akadályoztatása esetén póttagja a bizottság ülésén meghatározott mandátummal vesz részt, melynek meghatározására felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2017. február 16-ai ülésén meghozott döntései a Békés Megyei Önkormányzat által delegált DEB tag által képviselendő döntési javaslatokról:”

Határozati kivonat DEB